• Poniedziałek, 24 czerwca 2024

  • Font Icon

Konkurs „Krzyżówka dobrej energii”.

Uwaga! Mija termin konkursu „Krzyżówka dobrej energii”. Termin upływa w dniu 15 maja!

Konkurs polega na stworzeniu krzyżówki której hasła i rozwiązanie dotyczą odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i konieczności ochrony czystości powietrza przed zanieczyszczeniami. Promujcie wraz z Gminą Smołdzino oraz WFOŚiGW w Smołdzinie oraz doradcami energetycznymi rozwiązania, które pomagają zmniejszyć szkodliwą  niską emisję i dążą do poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Regulamin  i formularz zgłoszeniowy w załącznikach. Na autorów najciekawszych krzyżówek  czekają nagrody!

Konkurs „Krzyżówka dobrej energii” realizowany jest w ramach zadań porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o współpracy realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Regulamin konkursu

karta zgłoszenia