• Poniedziałek, 24 czerwca 2024

  • Font Icon

Dni wolne od zajęć dydaktycznych- Egzamin Ósmoklasisty

W dniach 14, 15, 16 maja 2024 r. w szkołach podstawowych odbywają się egzaminy ósmoklasisty, te dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-7 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) ogłoszono dnia 28 sierpnia 2017 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.). W tych dniach nie odbywają się żadne zajęcia dydaktyczne. Wszyscy nauczyciele w szkole zaangażowani są w przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty.

Zwracamy się z prośbą o zorganizowanie opieki nad dziećmi. W szczególnych przypadkach szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej. 

W tych dniach funkcjonuje jedynie Gminne Przedszkole w Smołdzinie. Przywozy i odwozy dla dzieci z przedszkola i uczniów z klasy ósmej obowiązują wg poniższego rozkładu.