• Poniedziałek, 24 czerwca 2024

  • Font Icon

Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca-lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Lista dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Oświadczenie woli przyjęcia

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 przebiegać będzie na podstawie Zasad przyjmowania dzieci do Gminnego Przedszkola Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

Lp.Postępowanie rekrutacyjneTermin
1.Na podstawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 wprowadzonego  Zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 16 stycznia 2024 r.Wg harmonogramu
2.Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji- rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Deklaracje należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice mają jednak obowiązek zgłoszenia się i podpisania umowy cywilno-prawnej na rok szkolny 2024/2025.od 12 lutego 2024 r. do 18 lutego 2024 r.
3.Postępowanie rekrutacyjneod 19 lutego 2024 r. do 18 marca 2024 r.- na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Smołdzino.
4.Spotkania informacyjne dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci, które w roku szkolnym 2024/2025 będą uczęszczały do Gminnego Przedszkola w Smołdzinie.17 czerwca 2024 r.

Pliki do pobrania

Oświadczenie pkt III 1 (o wielodzietności)

Oświadczenie pkt III 6 (o samotnym wychowywaniu)

Oświadczenie pkt IV 1 (rodzeństwo)

Oświadczenie pkt IV2 (wydłużona opieka dziecka)

Oświadczenie pkt IV3 (trudna sytuacja rodzinna)

Oświadczenie pkt IV4 (rodzic pracownikiem placówki)