• Poniedziałek, 24 czerwca 2024

  • Font Icon

Wymiana polsko-niemiecka w naszej szkole!

Już niedługo 14 osób (12 uczniów, 2 opiekunów) z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie oraz 18 osób (15 uczniów, 3 opiekunów) z gimnazjum Stift Keppel w Hilchenbach weźmie udział w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży, która przebiegać będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy to nasz wyjazd do szkoły partnerskiej w Hilchenbach, położonej w zachodniej części Niemiec, w dniach 23-29 czerwca 2024 r. Grupa niemiecka będzie gościć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie od 24 do 31 sierpnia 2024 r.

Zarówno podczas pobytu w Niemczech, jak i u nas w Smołdzinie, na uczestników wymiany czekać będzie ciekawy program pobytu, który ma na celu integrację polsko-niemieckiej grupy. Środki finansowe zostały pozyskane głównie z organizacji PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży), Urzędu Gminy Smołdzino oraz Banku Spółdzielczego. PNWM przyznał nam dofinansowanie w wysokości 25.284,00 zł na realizację programu polsko-niemieckiej wymiany w Smołdzinie oraz 6.310,08  zł na częściowe pokrycie kosztów podróży do Niemiec. Szkoła partnerska w Hilchenbach także otrzymała dofinansowanie w wysokości 4964 euro na koszty związane z realizacją programu w Niemczech.

Co to jest PNWM?

Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) to organizacja, która umożliwia spotkania i współpracę młodych ludzi z Polski i Niemiec. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera Polsko niemieckie i trójstronne projekty wymiany. Dla osób organizujących spotkania PNWM oferuje szkolenia, konferencje i seminaria oraz wydaje publikacje. PNWM jest organizacją międzynarodową utworzoną przez rządy Polski i Niemiec w 1991 roku, równocześnie z podpisaniem Traktatu dobrosąsiedzkiego. Od początku istnienia PNWM  dofinansowała ponad 80 tysięcy projektów wymiany, w których udział wzięło przeszło 3 miliony młodych ludzi.