• Niedziela, 14 lipca 2024

  • Font Icon

Wymiana polsko-niemiecka

Już w poprzednim roku szkolnym podjęte zostały działania związane z międzynarodową wymianą młodzieży. W tym celu nauczyciele naszej szkoły (p. Emanuela Dybaś oraz p. Jagoda Sidor) uczestniczyli w kilku szkoleniach zorganizowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Dzięki temu nasza placówka będzie mogła skorzystać ze środków przyznawanych przez tę organizację na realizację projektu z zaprzyjaźnioną szkołą niemiecką. Będzie mogła również liczyć na wsparcie merytoryczne i pomoc. W tym celu podjęto działania związane z poszukiwaniem partnerów. W/w nauczyciele wzięli udział w cyklu spotkań pt. „Szkoła sucht Schule”, aby zainteresować naszą szkołą inne szkoły niemieckie. Nawiązano kontakt ze szkołą z Hilchenbach (miasta położonego w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia). We wrześniu 2023 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli tej szkoły. Dyrekcja szkoły niemieckiej dzięki pomocy organu prowadzącego, a także Gminnego Ośrodka Kultury mogła skorzystać z noclegu w Smołdzińskim Lesie. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie nawiązał współpracę ze Słowińskim Parkiem Narodowym, w ramach której goście z Niemiec mogli bezpłatnie zwiedzić Muzeum i Latarnię Morską w Czołpinie, a także spotkać się z pracownikiem parku, który zapoznał gości z ofertą edukacyjną SPN. Dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Pomorza Środkowego zwiedzono również Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Podczas spotkania przedstawicieli szkoły niemieckiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie ustalono dalsze formy współpracy oraz zapoznano się ze specyfiką pracy tamtejszej szkoły.