• Niedziela, 19 maja 2024

  • Font Icon

Organizacja Wigilii w naszej szkole

Dyrekcja informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 roku (czwartek) zostaną wprowadzone zmiany w organizacji pracy naszej szkoły.

Dla uczniów każdej z klas odbędą się:

  • Wspólne spotkania wigilijne lub inne zajęcia wynikające z planu pracy wychowawcy,
  • Jasełka przygotowane przez uczniów klasy IV szkoły podstawowej (pod opieką pani E. Dybaś, p. A.Gardulskiej i p. R. Pałuckiego).
GodzinaKlasy I – III SPKlasy V – VIII SPKlasa IV SP
1 godzina lekcyjna  lekcje według planulekcje według planu:
kl.V-j.polski
kl.VIA-j.angielski
kl.VIB-j.polski
kl.VII-geografia
kl.VIII-opieka P.J.Jóźwiak-Mastalerz
Wigilia Klasowa p.E.Dybaś (sala 217)
2 godzina lekcyjna  lekcje według planulekcje według planu:
kl.V-j.angielski cała klasa
kl.VIA-matematyka
kl.VIB-j.polski
kl.VII-muzyka
kl.VIII-biologia  
Wigilia Klasowa p.E.Dybaś (sala 217)
3 godzina lekcyjna  udział w Jasełkach przygotowanych przez p. E.Dybaś i p.A.Gardulską oraz oprawa muzyczna p. R.Pałucki (hol na parterze)lekcje według planu:
kl.IV-matematyka
kl.V-biologia
kl.VIA-j.polski
kl.VIB-j.angielski
kl.VII-j.polski
kl.VIII-matematyka
przedstawienie Jasełek przygotowanych przez p. E.Dybaś i p. A.Gardulską oraz oprawa muzyczna p. R.Pałucki (hol na parterze) opieka nad uczniami podczas jasełek: E.Dybaś
4 godzina lekcyjna  wspólna wigilia na holu na parterze wychowawcy klas I-III  Spotkania wigilijne klas z wychowawcami:
Klasa IV-p. E. Dybaś (sala 217)
Klasa V-p. A. Dwulit (sala 218)
Klasa VIA-p. K. Pasiek (sala 212)
Klasa VIB-p. A. Rolka (sala 219)
Klasa VII-p. R. Pałucki (sala 215)
Klasa VIII-p. J. Jóźwiak-Mastalerz (sala 216)  
5 godzina lekcyjna  Uczniowie pod opieką wychowawców  udział w Jasełkach przygotowanych przez p. E.Dybaś i p.A.Gardulską oraz oprawa muzyczna p. R.Pałucki (hol na parterze) opieka nad uczniami podczas jasełek: wychowawcy klas V-VIII: E.Dybaś A.Dwulit A.Rolka K.Pasiek J.Jóźwiak-Mastalerzprzedstawienie Jasełek przygotowanych przez p. E.Dybaś i p.A.Gardulską oraz oprawa muzyczna p. R.Pałucki (hol na parterze) opieka nad uczniami podczas jasełek: A.Gardulska K.Pałucki  
6 godzina lekcyjna  Uczniowie pod opieką wychowawcówwspólna wigilia na holu wspólne kolędowanie i zaśpiewanie kolędy autorstwa nauczycieli opieka nad uczniami: wychowawcy klas IV-VIII
Zajęcia zakończą się o godzinie 13.25. Po tej godzinie wszyscy uczniowie jadą do domu.

Odwozy uczniów o godz. 13.30 i 14.00