• Wtorek, 16 kwietnia 2024

  • Font Icon

Standardy Ochrony Małoletnich

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 2023 poz. 1606) określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich.

W związku z tym wprowadzone zostały od dnia dzisiejszego tj. od 15 lutego 2024 r. Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie. Cały dokument znajduje się w Zakładce Szkoła—-Dokumenty.

Powyższy dokument stanowi zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa małoletnich. Jego najważniejszym celem jest ich ochrona przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z powyższymi standardami. Na najbliższym Dniu otwartej szkoły wszyscy wychowawcy omówią z rodzicami wprowadzony dokument.

Zapisy zawarte w dokumencie „Standardów Ochrony Małoletnich” przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich pracowników szkoły, w tym wolontariuszy oraz praktykantów.
Pełne wersje dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły, u pedagoga i psychologa.

dyrekcja szkoły