• Poniedziałek, 24 czerwca 2024

  • Font Icon

SPORTOWE TALENTY

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Sportowe Talenty„. To pilotażowa edycja projektu edukacyjno – sportowego zainicjowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.
Program będzie prowadzony przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Jego celem jest odkrywanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów wszystkich polskich szkół. Fundamentem programu jest narzędzie SportoweTalenty.pl. udostępnione nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników testów sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji w-f.
Zanonimizowane wyniki testów zostaną z czasem udostępnione klubom sportowym, które za pośrednictwem szkoły będą mogły kontaktować się z rodzicami, aby zaproponować im dalszy sportowy rozwój ich dziecka.

DLA RODZICÓW
Zapraszamy Państwa do udziału w wielkim ogólnopolskim teście sprawnościowym dzieci i młodzieży. Sprawność fizyczna to podstawa dobrego zdrowia, a wykształcone za młodu dobre nawyki procentują przez całe życie. Dlatego postanowiliśmy stworzyć platformę, na której młodzież będzie mogła śledzić swoją sprawność dzięki kilku podstawowym testom. Testy będą przeprowadzać nauczyciele na lekcjach wychowania fizycznego. Dane o wynikach trafią następnie do systemu, gdzie są w pełni bezpieczne i całkowicie anonimowe. Dostęp do wyników (anonimowo!) mają związki i kluby sportowe. Jeżeli okaże się, że Państwa dzieci mają szczególne zdolności i wyjątkowy sportowy talent, klub może skontaktować się ze szkołą i poprosić o kontakt z Państwem. To Państwo decydują, czy Państwa dziecko będzie wyczynowo uprawiać sport. Nasz cel to podpowiedzieć, jaki sportowy talent ma Państwa dziecko.

DLA UCZNIÓW
Poznajcie swoje możliwości! Sprawdźcie się w testach sprawnościowych i śledźcie swoje wyniki! Przekonajcie się, jaki jest wasz sportowy talent!

Zapraszamy Was do udziału w wielkim teście sprawności fizycznej. Testy wykonacie na lekcji w-f. Wasz nauczyciel wprowadzi je do systemu, a Wy będziecie mogli śledzić swoje postępy. Wyniki Waszych testów zostaną udostępnione (anonimowo!) klubom sportowym.

Jeżeli okaże się, że macie wyjątkowy talent, klub może skontaktować się z Waszą szkołą i zaproponować trenowanie dyscypliny, w której będziecie naprawdę dobrzy. Jeżeli marzycie o sportowych sukcesach i czujecie, że macie sportowy talent, weźcie udział w programie SportoweTalenty.pl!

Więcej o programie na stronie: Sportowe Talenty