• Poniedziałek, 24 czerwca 2024

  • Font Icon

Rekrutacja uzupełniająca do Gminnego Przedszkola w Smołdzinie

1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  27  maja  br. do  14  czerwca  br.


2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 24 czerwca 2024 r.

3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 24 czerwca br. do 01 lipca br.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 02 lipca br.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego należy w terminie rekrutacji, tj. od 27 maja br. do 14 czerwca br. dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia.

Pobierz wniosek: rekrutacja uzupełniająca