• Piątek, 08 grudnia 2023

  • Font Icon

Wymiana polsko-niemiecka

Już w poprzednim roku szkolnym podjęte zostały działania związane z międzynarodową wymianą młodzieży. W tym celu nauczyciele naszej szkoły (p. Emanuela Dybaś oraz p. Jagoda Sidor) uczestniczyli w kilku szkoleniach zorganizowanych przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Dzięki temu nasza placówka będzie mogła skorzystać ze środków przyznawanych przez tę organizację na realizację projektu z zaprzyjaźnioną szkołą niemiecką. Będzie mogła również liczyć na wsparcie merytoryczne i pomoc. W tym celu podjęto działania związane z poszukiwaniem partnerów. W/w nauczyciele wzięli udział w cyklu spotkań pt. „Szkoła sucht Schule”, aby zainteresować naszą szkołą inne szkoły niemieckie. Nawiązano kontakt ze szkołą z Hilchenbach (miasta położonego w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia). We wrześniu 2023 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli tej szkoły. Dyrekcja szkoły niemieckiej dzięki pomocy organu prowadzącego, a także Gminnego Ośrodka Kultury mogła skorzystać z noclegu w Smołdzińskim Lesie. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie nawiązał współpracę ze Słowińskim Parkiem Narodowym, w ramach której goście z Niemiec mogli bezpłatnie zwiedzić Muzeum i Latarnię Morską w Czołpinie, a także spotkać się z pracownikiem parku, który zapoznał gości z ofertą edukacyjną SPN. Dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Pomorza Środkowego zwiedzono również Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Podczas spotkania przedstawicieli szkoły niemieckiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie ustalono dalsze formy współpracy oraz zapoznano się ze specyfiką pracy tamtejszej szkoły.

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024

Harmonogram spotkań z rodzicami na rok szkolny 2023/2024 znajduje się w zakładce Rodzice—–Zebrania z rodzicami.

Zebrania z rodzicami-Gminne Przedszkole w Smołdzinie

W dniu 06 września 2023 r. (środa) planujemy zebrania organizacyjne z rodzicami grup przedszkolnych.

Zaproszenie na spotkania z rodzicami uczniów klas I-VIII

Szanowni Państwo,

w dniu 7 września 2023 r. odbędą się spotkania z wychowawcami klas. Poniżej harmonogram spotkań w poszczególnych salach i o określonych godzinach.

Nauczyciele nie będący wychowawcami są do Państwa dyspozycji w pokoju nauczycielskim w godzinach od 16.00 do 18.00.

Serdecznie zapraszamy!

Już niedługo na stronie naszej szkoły w zakładce rodzice- ubezpieczenia pojawią się oferty firm ubezpieczeniowych na nowy rok szkolny. Ubezpieczenie dziecka od nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne i to Państwo indywidualnie lub grupowo wybieracie najkorzystniejszą Waszym zdaniem ofertę ubezpieczenia.

dyrekcja szkoły

Akcja podaj łapę 11