Menu główne

Marzec 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Programy

SKS Program bezpieczne wakacje Program "Szklanka mleka" Program "OWOCE W SZKOLE" Program "MAŁY MISTRZ" Program "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" Program "LEPSZA SZKOŁA"  

Ruszają oddziały przedszkolne Gminnego Przedszkola w Smołdzinie.

Szanowni rodzice!

Od jutra tj. od 30 listopada 2020 r. wznawiają swoje funkcjonowanie oddziały przedszkolne w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie przy ul. Bohaterów Warszawy 48.

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za cierpliwość i wyrozumiałość. Dzięki temu zyskaliśmy nowy piec i mamy nadzieję, że będzie już tylko cały czas ciepło, a przede wszystkim bezpiecznie. Kotłownia nadal jest jednak w trakcie remontu. Prosimy więc o zachowanie ostrożności podczas przyprowadzania dzieci do przedszkola.

Poniżej znajduje się rozkład jazdy autobusu szkolnego . Zmianie uległ kurs z kierunku Gardna Wielka.

dyrekcja szkoły

ZDALNE NAUCZANIE PRZEDŁUŻONE!

Drodzy uczniowie!

Nauczanie zdalne zostało przedłużone do 3 stycznia 2020 r. Natomiast od 23 grudnia 2020 r. do 03 stycznia 2020 r. są ferie świąteczne.

dyrekcja szkoły

Konkurs – „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa”, organizowanym przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych klas I-III z terenu Powiatu Słupskiego oraz Miasta Słupska.

Główną ideą jest stworzenie okazji do działalności artystycznej, wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób bożonarodzeniowych, jak również promocji wśród dzieci zachowań ekologicznych poprzez użycie surowców wtórnych oraz pochodzenia naturalnego.

Tworzenie ozdoby choinkowej może odbywać się w domu z rodziną lub podczas zajęć.

W załączniku przesyłam Regulamin konkursu wraz z dokumentami do wypełnienia/podpisania oraz plakatem, który prosimy udostępnić na Państwa stronach internetowych/fanpage.

Termin nadsyłania/dostarczania prac upływa 3 grudnia 2020 roku.

Z poważaniem,
Adriana Wysokińska
Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Drodzy uczniowie !

Dziękujemy wszystkim, którzy wysłali do biblioteki zdjęcia na konkurs fotograficzny!

Przysłaliście nam wspaniałe fotki.

Z Waszych zdjęć powstały plakaty  – kolaże, które można obejrzeć również na stronie szkoły.

Pokazaliście, że czytanie nie boli.

Udowadniacie, że  czytanie wciąga, ale jest to bardzo pozytywne uzależnienie!

Już niedługo rozstrzygniemy konkurs fotograficzny. Bądźcie cierpliwi, a w oczekiwaniu na werdykt … poczytajcie coś interesującego!

Miłej lektury! Bibliotekarki

                                                                                                                                           

Zdalne nauczanie-obowiązujące zasady w Szkole Podstawowej w Smołdzinie od 9 listopada 2020 r.

 1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.
 2. Podczas trwania nauczania zdalnego ważne jest zachowanie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i rodziców. Należy uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników: nauczycieli oraz uczniów (i ich rodziców). Należy pamiętać o zasadach równego dostępu i równego traktowania; przestrzegać zasad cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, uczniów i nauczycieli.
 1. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
 2. Monitorowanie frekwencji uczniów podczas zajęć z danego przedmiotu należy do nauczyciela prowadzącego ten przedmiot. W przypadku problemów wychowawca wspiera danego nauczyciela.
 3. Potwierdzenie odbioru przez ucznia materiałów (a przez rodzica w klasach I-III) od nauczycieli uczących jest jednoznaczne z obecnością dziecka na zajęciach danego dnia. Odebranie materiałów w późniejszym terminie jest możliwe w wyjątkowych przypadkach po uprzednim zgłoszeniu rodzica.
 4. Zajęcia w czasie nauki na odległość mogą być realizowane w formie:
 • spotkań on-line z możliwością prowadzenia w wymiarze od 30 do 45 minut;
 • przesyłania materiałów (notatek, testów, wskazań do samodzielnej pracy, materiałów video, zadań domowych itp.) za pośrednictwem e-dziennika;
 • kompilacji obu form.
 1. W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja za pomocą dziennika elektronicznego Librus oraz za pośrednictwem Google Suite. Wybór należy do nauczyciela.
 2. Każdy uczeń klas IV-VIII ma konto Google i zarejestrowany nowy adres Gmail.
 3. Nauczanie zdalne będzie odbywało się według tygodniowego rozkładu zajęć.
 4. Uczeń klas IV-VIII ma obowiązek być obecnym na zajęciach według planu lekcji (w konkretnych godzinach). Dla uczniów klas I-III  nie przewiduje się lekcji on-line (będą wysyłane materiały).
 5. Nauczyciel, który będzie chciał przeprowadzić zajęcia on-line będzie minimum dzień wcześniej informował ucznia o takiej formie kontaktu (poprzez Terminarz w dzienniku Librus).
 6. W przypadku braku łączenia on-line nauczyciel uczący w danym dniu wysyła materiały z danego przedmiotu wg planu lekcji.
 7. Tygodniowy rozkład zajęć zdalnego nauczania oddziału będzie uwzględniał wszystkie obowiązkowe zajęcia w ilości zgodnej z planem nauczania.
 8. Nauczyciel wspomagający należy do zespołu danego oddziału na nauczanym przedmiocie. Podczas sesji, w czasie przeznaczonym na indywidualną pracę ucznia, utrzymuje połączenie ze swoim uczniem.
 9. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i ramowym planem nauczania,

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego),

d) przystosowane do efektywności pracy w domu, bez przeliczania godzin lekcyjnych na czas, jaki uczniowie powinni spędzić w domu nad danym przedmiotem (45 minut lekcji w szkole, a 45 minut w domu to całkiem co innego. Specyfika zajęć szkolnych, które odbywają się w grupie, sprawia, że inna jest na nich efektywność pracy).

e) tak dobrane, aby uwzględnić naprzemienne korzystanie z komputera i „tradycyjnych” narzędzi, jak zeszyt czy podręcznik.

 1. W przypadku, gdy zaistnieje problem skorzystania z przesyłanych materiałów edukacyjnych, nauczyciel ma obowiązek przygotować dla ucznia alternatywę w innej formie, np. w wersji papierowej. W takiej sytuacji rodzic ma obowiązek odebrania tych materiałów ze szkoły.
 2. W przypadku zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych itp.) nauczanie zdalne będzie odbywało się według tygodniowego rozkładu zajęć.
 3. Formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadającego opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów.
 4. Pedagog szkolny koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami dzieci objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne.
 5. Zarówno rodzic, jak i uczeń może kontaktować się z wychowawcami bądź nauczycielami każdego dnia roboczego poprzez dziennik Librus lub inny wskazany przez nauczyciela sposób.
 6. Dla uczniów klasy VIII istnieje możliwość konsultacji indywidualnie lub w grupach do 5-ciu osób z przedmiotów objętych egzaminem. Konsultacje mogą się odbywać stacjonarnie lub online. Zapisy na konsultacje prowadzone będą przez wychowawcę.
 7. O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny Librus lub poprzez komunikaty na stronie internetowej szkoły.