Menu główne
wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Programy
SKS Program bezpieczne wakacje Program "Szklanka mleka" Program "OWOCE W SZKOLE" Program "MAŁY MISTRZ" Program "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" Program "LEPSZA SZKOŁA"  

Konkurs „Trzy minuty z deszczem”

Konkurs pn. „Trzy minuty z deszczem”–organizowany w ramach programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu „Trzy minuty z deszczem”” jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW Wody Polskie), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk)
 2. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas
  IV-VIII i organizowany w ramach programu edukacyjnego „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie”.
 3. Konkurs trwa do 5.12.2022 r.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu ogłoszenie wyników nastąpi 6.12.2022r.
 5. Fundatorem nagród jest Organizator.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotoreportażu lub filmu o długości, max. 3 min., który będzie związany z tematem przewodnim konkursu, którym jest zagospodarowanie wód opadowych.
Materiał ma pokazywać sposoby zagospodarowania wody deszczowej w domu, ogrodzie lub przestrzeni publicznej.

Przy ocenie prac zgłoszonych do konkursu uwzględniane będą:

 • niestandardowe pomysły podejścia do tematu;
  -nowatorskie ujęcie problemu;
 • koncepcje wykraczające poza utarte schematy;
  -merytoryczny poziom opracowania i jego forma;
  -zgodność opracowania z tematem pracy.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie (w wieku do lat 16) ze szkół podstawowych zgłoszonych do programu AKTYWNI Błękitni, indywidualnie lub w zespołach maksymalnie 3 – osobowych (w skład zespołu mogą wchodzić uczniowie tej samej klasy lub różnych klas jednej szkoły).
 2. Do Konkursu można zgłaszać prace konkursowe w 2 kategoriach (fotoreportaże, filmy) wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane w innych konkursach.
 3. Materiał zgłoszony do Konkursu może zostać nakręcony przy pomocy telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego lub kamery.
 4. Zgłoszenie filmów do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych prac na stronie internetowej gdansk.wody.pl oraz profilu FB Organizatora.
 5. Uczestnicy Konkursu (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na opublikowanie danych osobowych i informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej Organizatora Konkursu, stronach internetowych szkół oraz na profilu FB PGW WP i AB . Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na udział zgodnie z niniejszym Regulaminem (załącznik nr 2).
 6. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem przez okres 5 lat od daty rozliczenia księgowego roku,w którym odbył się konkurs.
 7. Każdy uczestnik lub zespół może przesłać 1 pracę konkursową w każdej z wybranych kategorii.
 8. Filmy, fotoreportaże muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
  a) długość od 30 sek. do max. 3 min.
  b) format wmv, avi, mpeg2, mpeg4 lub mp4.
  c) Fotoreportaż złożony z 3 do 6 zdjęć (pliki w formacie jpg o wymiarach min. 700×700 i max. 120-1280
  pikseli).
 • Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
  a) zgodność z tematem i celami Konkursu,
  b) atrakcyjność i przejrzystość prezentowanej formy,
  c) twórcze podejście do zagadnienia.
 • Organizator przyzna 3 nagrody główne dla szkół oraz 3 dla uczniów lub zespołów uczniów (za I, II, III miejsce). Komisja konkursowa może przyznać 3 wyróżnienia.
 • Organizator zapewni drobne nagrody każdemu z uczestników.
 • Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
 • Nagroda dla szkoły nagrodzonych uczniów: Edukacyjna Tablica magnetyczna pokazująca obieg wody w przyrodzie.
 • Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
  1) Fotoreportaż
  2) Film o max. długości 3 minut

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach dla uczniów (w przypadku zespołów dla każdego członka zespołu):
1) Miejsce I – nagroda rzeczowa: powerbank, plecak materiałowy typu OXFORD,
2) Miejsce II – nagroda rzeczowa: powerbank, plecak typu OXFORD,
3) Miejsce III – nagroda rzeczowa: powerbank, plecak miejski (worek).

 1. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowo 3 wyróżnienia dla uczestników konkursu. Nagrody dla wyróżnionych – powerbank i gadżety Wód Polskich.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu (opiekun prawny) poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie i w prezentacji, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
 2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z materiałów (filmów, reportaży)przez Organizatora, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie materiałów na stronie internetowej Organizatora, profilach Organizatora w mediach społecznościowych oraz inne przypadki publicznego udostępniania.
 3. Nadesłane na Konkurs pliki filmów przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.
 4. Organizator zobowiązuje się do niewykorzystywania prac w celach komercyjnych, ale zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich prezentowania w celach informacyjnych i promocyjnych w mediach elektronicznych, wydawnictwach drukowanych w wersji pierwotnej lub przetworzonej.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  -Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym jego zasady.
 • Prace konkursowe zgłoszone do niniejszego Konkursu pozostaną w zbiorach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, RZGW w Gdańsku.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na pracach konkursowych oraz oświadczeniach sporządzonych przez Uczestników.
  -Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników. Ostateczna interpretacja
  niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
 • Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą
  nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 • Prace konkursowe nie spełniające warunków Regulaminu, a także nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na
  pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 • Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 • Wszelkie reklamacje pisemne z tytułu organizowanego Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  Załącznik Nr 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu – opiekuna prawnego
  Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy
  Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna.
  Bardzo proszę Osoby, które zdecydują się na udział w konkursie o zgłoszenie się po załączniki – zgody i zgłoszenia do p. Dobrosławy Rusek. Filmy, fotoreportaże oraz zeskanowane, podpisane zgody i zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy rusekdobroslawa@gmail.com najpóźniej do dnia 1 grudnia.
  Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w konkursie.