Menu główne
czerwiec 2023
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Programy
SKS Program bezpieczne wakacje Program "Szklanka mleka" Program "OWOCE W SZKOLE" Program "MAŁY MISTRZ" Program "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" Program "LEPSZA SZKOŁA"  

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
3. Zasady komunikacji z uczniami określi wychowawca klasy i jego rolą będzie monitorowanie przepływu informacji między nauczycielami a rodzicami.
4. Potwierdzenie odbioru przez rodzica materiałów od wychowawcy jest jednoznaczne z obecnością dziecka na zajęciach danego dnia.
5. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl).
6. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:
a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i ramowym planem nauczania,
b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,
c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego),
d) przystosowane do efektywności pracy w domu, bez przeliczania godzin lekcyjnych na czas, jaki uczniowie powinni spędzić w domu nad danym przedmiotem (45 minut lekcji w szkole, a 45 minut w domu to całkiem co innego. Specyfika zajęć szkolnych, które odbywają się w grupie, sprawia, że inna jest na nich efektywność pracy).
e) tak dobrane, aby uwzględnić naprzemienne korzystanie z komputera i „tradycyjnych” narzędzi, jak zeszyt czy podręcznik.
7. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form. Nauczyciel opracuje, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. Ogólne zasady oceniania z danego przedmiotu zostaną przekazane rodzicom uczniów poprzez wychowawcę klasy oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
8. W przypadku, gdy zaistnieje problem skorzystania z przesyłanych materiałów edukacyjnych, nauczyciel ma obowiązek przygotować dla ucznia alternatywę w innej formie, np. w wersji papierowej.
9. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami określa tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas wg odrębnego harmonogramu.
10. Częstotliwość przekazywanego przez nauczyciela materiału powinna być dostosowana do powyższego harmonogramu. Materiały do lekcji będą przekazywane między godziną 8.00 a 13.00 w czasie lekcji danego dnia.
11. W przypadku zajęć rewalidacyjnych, a także zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dopuszcza się przesłanie raz na tydzień informacji o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji.
12. Zarówno rodzic, jak i uczeń może kontaktować się z wychowawcami bądź nauczycielami każdego dnia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 przez maila lub inny wskazany przez nauczyciela sposób. W szczególnych przypadkach rodzic ustala z nauczycielem inną godzinę kontaktu.
13. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco poprzez komunikaty na stronie internetowej szkoły i poprzez kontakt z wychowawcami.