Menu główne
październik 2023
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Programy
SKS Program bezpieczne wakacje Program "Szklanka mleka" Program "OWOCE W SZKOLE" Program "MAŁY MISTRZ" Program "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" Program "LEPSZA SZKOŁA"  

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smołdzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespółu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niezgodna

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jadwiga Osowska.
 • E-mail: sekretariat@smoldzino.edu.pl
 • Telefon: 598117321

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespółu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie
 • Adres: ul. Bohaterów Warszawy 48, 76-214 Smołdzino
 • E-mail: dyrektor@smoldzino.edu.pl
 • Telefon: 598117321

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku na poziomie chodnika. Do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie prowadzą 2 wejścia: wejście główne od ul. Bohaterów Warszawy oraz wejście od strony budynku od ul. Ogrodowej. Przy drzwiach do głównego wejścia oraz od strony ul. Ogrodowej znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych, który przywołuje pracownika Zespołu mogącego udzielić informacji i pomocy. Na parter budynku Zespołu prowadzą schody, zarówno po wejściu do budynku wejściem głównym jak i wewnętrznym. W budynku nie funkcjonuje zewnętrzna winda dla wózków dla osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na publiczny charakter Zespołu, w godzinach urzędowania obowiązuje system kontroli wejść. Dla osób niepełnosprawnych, dostępny jest parter budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w pionie sali gimnastycznej. Budynek nie posiada parkingu dla petentów oraz wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Zespole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących W Zespole nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM).

Brak możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.