Menu główne
Lipiec 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Programy
SKS Program bezpieczne wakacje Program "Szklanka mleka" Program "OWOCE W SZKOLE" Program "MAŁY MISTRZ" Program "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ" Program "LEPSZA SZKOŁA"  

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

L.p.DataWydarzenie
1.02 września 2019 r. (poniedziałek)Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2.14 października 2019 r. (poniedziałek)Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
3.01 listopada 2019 r. (piątek) Wszystkich Świętych
4.11 listopada 2019 r. (poniedziałek)Dzień Odzyskania Niepodległości
5.Od 23 grudnia 2019 r. (niedziela) do 31 grudnia 2019 r. (poniedziałek)Zimowa przerwa świąteczna
6.01 stycznia 2020 r. (środa)Nowy Rok
7.06 stycznia 2020 r. (poniedziałek)Święto Trzech Króli
8.Od 13 stycznia 2020 r. do 26 stycznia 2020 r.Ferie Zimowe
9.Od 09 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.Wiosenna Przerwa Świąteczna
10.maj 2020 r.Próbne egzaminy dla klas VI oraz VII
11.Od 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) do 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)Egzamin Ósmoklasisty wg harmonogramu CKE
12.01 maja 2020 r. (piątek)Święto Pracy
13.02 maja 2020 r. (sobota)Dzień Flagi
14.03 maja 2020 r. (niedziela)Święto Konstytucji 3 maja
15.11 czerwca 2020 r. (czwartek)Boże Ciało
16.25 czerwca 2020 r. (czwartek)Zakończenie klas ósmych szkoły podstawowej.
17.26 czerwca 2020 r. (piątek)Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

  • 5.1 Dyrektor szkoły lub placówki po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana- rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wymiarze dla:
  • szkół podstawowych…. – do 8 dni

 

  • 5.2 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

  1. a) egzamin ósmoklasisty,
  2. b) egzamin maturalny,
  3. c) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

  • 5.3 Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1.
  • 5.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zaopiniowane przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny

 

Szkoła Podstawowa:

31 października 2019 r. (czwartek)

02 stycznia 2020 r. (czwartek)

03 stycznia 2020 r. (piątek)

23 kwietnia 2020 r. (czwartek)- egzamin ósmoklasisty (język obcy)

30 kwietnia 2020 r. (czwartek)

01 czerwca 2020 r. (poniedziałek)- dzień dziecka w szkole

12 czerwca 2020 r. (piątek)- po Bożym Ciele

25 czerwca 2020 r. (czwartek)- zakończenie klas ósmych

Uwaga!!! Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela i dlatego nie jest wliczany do limitu dni wolnych od zajęć ustalanych przez dyrektora.